Về chúng tôi
Thâm Quyến DEM công nghệ Công ty TNHH thành lập năm 2004 và thuộc sở hữu của Tập đoàn Vật liệu điện tử Thalez Technologies, thực hiện công ty nhóm "chuyển giao công nghệ quân sự để sử dụng dân dụng" chiến lược, dựa trên thị trường điện tử tiêu dùng quốc gia, R & D và sản xuất cao chức năng Vật liệu cho ô tô, truyền thông, máy tính bảng và máy tính ... more >>
Văn phòng DEM
Hội thảo DEM
Dịch vụ
Shenzhen DEM technology Co., Ltd. được thành lập vào năm 2004 và thuộc sở hữu của sư đoàn vật liệu điện tử Thalez Technologies Group, triển khai thực hiện chiến lược "Chuyển giao công nghệ quân sự để sử dụng dân sự" công ty của nhóm...